Conditie training

Ooit hijgend op de top gestaan, en gedacht: “een betere conditie had toch wel zo fijn geweest”? Daar kun je zelf iets aan doen. Op maandagavond is er een heel afwisselende conditietraining.

Van begin september tot de paasvakantie trainen we in het Augustinianum, van Wassenhovestraat 26, 5613 LL Eindhoven. We hebben 2 groepen, de eerste om 18.30 voor de mensen die denken een hele goede conditie te hebben, en de tweede om 20.00 uur voor de mensen met een iets mindere conditie (of die niet om 18.30 uur kunnen). Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen altijd een keer komen trainen om te kijken of het ze bevalt. Na de paasvakantie tot 1 juli gaan we naar buiten en trainen dan in het bos bij het Joe Man theater tussen Best en Son.

Van september tot de zomervakantie bedraagt de bijdrage € 115,- te betalen op:
NL46 INGB 0004 413468
ten name van
D.J. Gravesteijn rek. gymnastiek
Eekhoornlaan 34
5581 CM Waalre

Nog vragen, mail dan naar Dirk Gravesteijn