Jaarvergadering

Jaarvergadering

Vindt plaats op om 20:00
Locatie: Online

Details

Graag nodig ik u uit voor de (online) ledenvergadering. De op 19 maart 2020 geplande vergadering kon geen doorgang vinden vanwege de bekende overheidsmaatregelen. Samenkomsten met leden voor niet sportieve activiteiten zijn nog altijd verboden. Om toch een begroting vast te stellen, enkele nieuwe bestuurders te benoemen en de jaarrekening vast te stellen organiseren wij een digitale ledenvergadering. Deze vindt plaats op 25 mei 2020 om 20:00. Hieronder leest u hoe u deze vergadering kunt bijwonen.

Via deze link kunt u registreren voor de vergadering (registratie is verplicht om deel te kunnen nemen)

Deze vergadering vindt later plaats dan statutair voorgeschreven. Dankzij de tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is de vergadering alsnog geldig. Omdat een online vergadering beperkingen kent voor de mogelijkheden om van gedachten te wisselen schrijft deze tijdelijke wet voor dat u tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering de gelegenheid heeft om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen zoals hieronder vermeld. Wij geven de voorkeur aan vragen per e-mail, maar verwachten tegelijkertijd niet dat de ledenvergadering significant drukker zal worden bezocht dan voorgaande jaren het geval was. Omdat onze online vergaderfaciliteit tot 5.000 deelnemers kent (iets meer dan ons ledental), kunt u uw vragen ook bewaren tot de vergadering zelf. Die keuze is aan u.

Voorlopige agenda:

- Opening
- Notulen jaarvergadering 2019
- Mededelingen
- Jaarverslag 2019
- Financieel jaarverslag 2019
- Kascontrolecommissie
- Verkiezing Voorzitter
- Verkiezing Secretaris-Penningmeester
- Begroting 2020
- Verkiezing kascontrolecommissie
- Verkiezing afgevaardigden
- Presentatie kader cadeau
- Rondvraag
- Sluiting

Leden die belangstelling hebben voor de functie van afgevaardigde kunnen hun belangstelling tot 72 uur voorafgaand aan de vergadering per e-mail kenbaar maken. Een afgevaardigde vertegenwoordigt de regio bij de landelijke ledenvergadering. Twee maal per jaar vindt de landelijke ledenvergadering (vereniging van afgevaardigden) plaats in de buurt van Utrecht. Ter voorbereiding op die vergadering vindt een voorbespreking in de regio plaats.
De vergaderstukken kunnen per e-mail via de secretaris worden opgevraagd (secretaris@nkbv-oostbrabant.eu).

Deze vergadering wordt gehouden als een cisco webex gebeurtenis. Wanneer u dit nog nooit heeft gebruikt en om te proberen hoe een en ander werkt, kunt u een testmeeting opzetten. Meer informatie vindt u op https://help.webex.com/nl-nl/nti2f6w/Webex-Meetings-Join-a-Test-Meeting
ALV 2020