Jaarvergadering

Jaarvergadering

Vindt plaats op om 20:00
Locatie: Online

Details

Graag nodig ik u uit voor de (online) ledenvergadering. Samenkomsten met leden voor niet sportieve activiteiten zijn nog altijd verboden en zullen dat naar verwachting in maart ook nog zijn. Om toch een begroting vast te stellen, enkele nieuwe bestuurders te benoemen en de jaarrekening vast te stellen organiseren wij een digitale ledenvergadering. Deze vindt plaats op 23 maart 2021 om 20:00. Hieronder leest u hoe u deze vergadering kunt bijwonen.

Via deze link kunt u registreren voor de vergadering (registratie is verplicht om deel te kunnen nemen. Voornaam, achternaam en email adres invullen is voldoende)


Dankzij de tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is de vergadering geldig. Omdat een online vergadering beperkingen kent voor de mogelijkheden om van gedachten te wisselen schrijft deze tijdelijke wet voor dat u tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering de gelegenheid heeft om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen zoals hieronder vermeld. Wij geven de voorkeur aan vragen per e-mail, maar verwachten tegelijkertijd niet dat de ledenvergadering significant drukker zal worden bezocht dan voorgaande jaren het geval was. Omdat onze online vergaderfaciliteit tot 1.000 deelnemers kent, kunt u uw vragen ook bewaren tot de vergadering zelf. Die keuze is aan u.

Voorlopige agenda:

- Opening
- Notulen jaarvergadering 2020
- Mededelingen
- Jaarverslag 2020
- Financieel jaarverslag 2020
- Kascontrolecommissie
- Verkiezing Bestuursleden
- Begroting 2021
- Verkiezing kascontrolecommissie
- Verkiezing afgevaardigden
- Rondvraag
- Sluiting

Leden die belangstelling hebben voor de functie van afgevaardigde kunnen hun belangstelling tot 72 uur voorafgaand aan de vergadering per e-mail kenbaar maken. Een afgevaardigde vertegenwoordigt de regio bij de landelijke ledenvergadering. Twee maal per jaar vindt de landelijke ledenvergadering (vereniging van afgevaardigden) plaats in de buurt van Utrecht. Ter voorbereiding op die vergadering vindt een voorbespreking in de regio plaats.
De vergaderstukken kunnen per e-mail via de secretaris worden opgevraagd (secretaris@nkbv-oostbrabant.eu).

Deze vergadering wordt gehouden als een cisco webex gebeurtenis. Wanneer u dit nog nooit heeft gebruikt en om te proberen hoe een en ander werkt, kunt u een testmeeting opzetten. Meer informatie vindt u op https://help.webex.com/nl-nl/nti2f6w/Webex-Meetings-Join-a-Test-Meeting
ALV 2020