WAARSCHUWING OVER GEVAREN BIJ HET BERGBEKLIMMEN EN UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID.

De NKBV waarschuwt allen die zich bezighouden met (berg)klimmen of andere activiteiten in de bergen, dat hieraan risico's verbonden zijn. Ondanks alle veiligheidsmaatregelen, kunnen die risico's leiden tot blessures of, in het ergste geval, tot de dood. Deelnemers aan, onder verantwoordelijkheid van de NKBV en de NKBV-zomerprogramma B.V. georganiseerde activiteiten, dienen zich van deze risico's bewust te zijn en deze te aanvaarden en worden geacht verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag en betrokkenheid in dit opzicht. De NKBV en de NKBV-zomerprogramma B.V. spannen zich tot het uiterste in om activiteiten op een veilige en verantwoorde manier te organiseren. Iedere aansprakelijkheid voor schade, die desondanks kan ontstaan wordt uitgesloten..